Ubytovací podmínky pro pokoje

1. Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti/vyplnění ubytovacího lístku.
2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení částky před příjezdem.
3. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat od 15.00 do 17.00 hod, pokud nebylo domluveno jinak.
4. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen hned při zjištění nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu či ztrátě klíčů, je host povinen škodu nahlásit a případně nahradit. Za ztrátu klíčů účtujeme 1.000,- Kč.
5. Snídaně probíhá od 8.00 do 9.00 (případně podle domluvy) v sousední kavárně Õde.
6. Host užívá pokoje po sjednanou dobu. Nejpozději do 10.00 hod. dopoledne v den ukončení pobytu je host povinen pokoj uvolnit (jinak jen po domluvě předem) a předat klíče sjednané osobě.
7. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
8. Do penzionu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek.
9. Na pokoji a ve všech prostorách budovy penzionu i zahrady je zákaz kouření a rozdělávání ohně.
10. V době od 22.00 hod do 7.00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
11. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společných prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách penzionu.
12. Psům a jiným zvířatům je vstup do prostor penzionu zakázán.
13. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna.
14. Hosté jsou povinni za sebou zamykat všechny dveře.
15. V případě porušení ubytovacího řádu má provozovatel penzionu nebo jeho zástupce právo ubytování ukončit ihned a bez náhrady.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.