obrázek z části loga

Jako Maria

Naše povolání vyrůstá z osobního setkání s Kristem. Řeholními sliby se zcela odevzdáváme Pánu, který si nás zamiloval jako první.

Ve službě díla spásy

Slovo smíření nám bylo vloženo do srdce. Je to poklad našeho charismatu, který máme střežit a přinášet do konkrétních situací.