obrázek z části loga

Jako Maria

Jako Maria se otevíráme každodenní novosti Evangelia, aby Boží Slovo v nás a skrze nás mohlo konat.

Ve službě díla spásy

Na Boží povolání odpovídáme službou lidem, se kterými pracujeme a které potkáváme v konkrétních situacích našeho života.