O nás

Služba smíření pro nás znamená spolu s Neposkvrněnou následovat Krista v jeho smírné oběti skrze spojení s Eucharistií, které má pronikat celý náš život. Tajemství Neposkvrněného Početí nás zve dorůst do krásy Mariiny.

Zaslechly jsme Boží volání, abychom se jako naše Neposkvrněná Matka a Sestra daly do služeb díla spásy. Jako Maria jsme vykročily na cestu víry a naděje k bezpodmínečné otevřenosti vůči Bohu. V prohlubujícím se sjednocení s Kristem se učíme stále svobodnějšímu FIAT, skrze které se stáváme nástroji jeho Ducha lásky a smíření v tomto světě.

 

Chcete o nás vědět více?  

Podívejte se na naší prezentaci.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.