Požehnání nově opravené fary ve Strážově

Téměř rok a půl trvaly opravy fary ve Strážově, kde sídlí naše formační komunita. Během přestavby jsme získaly nejen novou střechu a okna, ale především novou klauzuru - pokoje pro sestry. Celou tuto etapu jsme završily při zářijové mariánské pouti, na kterou přijel otec biskup Tomáš Holub. Ten také nově opravenou faru slavnostně požehnal. Máme velkou radost, že jsme tento pro nás důležitý den mohly prožít ve společenství s našimi přáteli, farníky a obyvateli Strážova a okolí. Při agape na farní zahradě nemohlo chybět i divadlo, které vyprávělo pohádku o tom, "jakže ty sestry do Strážova vůbec přišly". 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.