Velikonoční

Přejeme vám radost ze vzkříšeného Pána, kterou nic neohrozí!

Velikonoční svátky prožíváme rodinně ve svých komunitách.

Na Zelený čtvrtek jsme se setkaly u bohaté večeře, v jejímž středu byl chléb. Zazněly díky za vše dobré, co jsme prožily.

Na Velký pátek ležel na stejném stole kříž. K němu pokládáme kameny, které tíží naše srdce, a květy našich proseb za nás i celý svět.

Během Bílé soboty čteme a rozjímáme liturgické texty z vigilie,...

...barvíme vajíčka...

...a večer obnovujeme u rozžaté svíce své křestní sliby.

Neděli Zmrtvýchvstání Páně prožíváme slavnostně od samotného rána.

Veselé Velikonoce přejí sestry františkánky!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.