Křížová cesta v přírodě

Strážovská komunita se spolu s farností modlila za mír.

Po dvouleté odmlce jsme navázali na přerušenou tradici naší farnosti, která se vždy na Kvetnou neděli schází ke společné modlitbě křížové cesty v přírodě ve Skelné Huti u Nýrska. Letos naše úmysly směřovaly k obnovení míru a pokoje ve světě a v lidských srdcích. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.