Proces fúze byl završen

1. května 2021 byl završen proces fúze Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka s Františkánkami Marie Immaculaty. Fúzi potvrdila svým dekretem Kongregace pro instituty zasvěceného života. Tomuto schválení předcházelo přemýšlení a rozhodování Šedých sester, které od roku 2017 měly mimořádnou správu – papežského komisaře, jmenovaného Vatikánem. Poté, co požádaly o sloučení s Františkánkami Marie Immaculaty, svolala jejich generální představená sr. Vojtěcha Zikešová mimořádnou generální kapitulu, aby se k této žádosti vyjádřila. Kapitula se konala v srpnu 2020 v klášteře na Lomci. Tato kapitula sester rozhodla, že Šedé sestry přijme.
Celý tento proces nebyl jednoduchý jak pro celé společenství, tak pro jednotlivé sestry. Chceme však vykročit se smělou nadějí a hledat tvořivě novou společnou cestu, jak nás k tomu často vybízí papež František. Chceme spojit síly, abychom lépe mohly žít své zasvěcení a sloužit církvi. Jsme si vědomy, že tato další cesta nebude snadná, ale věříme, že bude požehnaná. Inspirujícím podnětem pro tento nový začátek je nám biblická kniha Nehemiáš – znovubudování jeruzalémských hradeb a církevní dokument Nové víno do nových měchů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.