Proti trudomyslnosti

V předvečer sv. Anny jsme vyrazily na poutní místo Tanaberk. Podle pověsti jistý kantor a varhaník, trpící trudomyslností a duševními depresemi, zde spatřil zářící oblaka a jasné světlo zaplavující krajinu. Tímto přírodním úkazem byl z moci Boží ze svých trudomyslností nadobro uzdraven a na poděkování zde vystavěl kostel ke cti sv. Anny... Tak jsme se na pouť proti trudomyslnosti vypravily i my.

Kostel sv. Anny na Tanaberku

Kostelík sv. Václava na Brůdku, považovaný za nejstarší svatováclavský kostel v Čechách, zřejmě z roku 1040.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.