335 let od zázraku

335 let letos uběhlo od zázračného krvácení obrazu Panny Marie v Klatovech. Po hlavní poutní mši svaté procházel průvod s obrazem kolem náměstí.

Nedělní mši svatou celebroval olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík.

"Svatá Panno Maria, nenarodila se na světě tobě rovná mezi ženami, dcerami a služebnicemi nejvyššího Krále, nebeského Otce, Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, nevěsto Ducha svatého; pros za nás se svatým archandělem Michaelem a všemi nebeskými zástupy i všemi svatými u svého nejsvětějšího milovaného Syna, našeho Pána a Mistra." (sv. František)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.